Wentylatory dachowe

Wentylatory dachowe to przykład rozwiązania spotykanego w wentylacji mechanicznej, szczególnie obiektów przemysłowych. Choć dziś takie rozwiązanie zastosowywane jest również w domkach jednorodzinnych. Odpowiednio dobrany kształt czaszy wentylatora umożliwia (poza skuteczną wentylacją mechaniczną) na użycie warunków naturalnych (np. wiatr) do polepszenia wydajności wentylacji.Konstrukcja ochrania także podatne na korozję elementy urządzenia przed wpływem wilgoci.
Wentylator dachowy może być stosowany jako element nawiewający, a także wyciągający powietrze. Materiały z jakich mogą być wykonane są ogromnie różne: zaczynając od tworzywa sztucznego, stali ocynkowanej bądź nierdzewnej.  Użyty surowiec do wytworzenia wentylatora ma związek z zastosowaniem wentylatora (np. stal kwasoodporna do wentylatorów odprowadzających spaliny). Wentylatorami tymi wentyluje się przeważnie duże hale, centra handlowe.  Każdy zaprojektowany wentylator musi spełniać aktualnie obowiązujące normy bezpieczeństwa.  Odpowiedni montaż, zgodny z przeznaczeniem, gwarantuje stosunkowo dobre bezpieczeństwo i nie narażanie się na straty. Absolutnie nie wolno umieszczać wentylatorów dachowych w innych miejscach niż dach.  Inne używanie tych urządzeń uznane będzie za niezgodne z przeznaczeniem.
W przypadku nieodpowiedniego użycia, całkowitą odpowiedzialność za powstałe zagrożenie oraz straty ponosi użytkownik.  Do spektrum prawidłowego wykorzystania należy zastosowanie się do informacji odnośnie bezpieczeństwa, wykorzystania i zachowania właściwego stanu technicznego.  W przypadku zastosowania wentylatorów powinny zostać przedsięwzięte środki pozwalające uniknąć zasysania gazów z otwartych przewodów odprowadzających. Wentylatory wydalają nieświeże powietrze, które zbiera się pod sufitem, prosto do atmosfery.
Wentylatory te wyposażone są w zabezpieczenia przed niekontrolowanym cofaniem się powietrza. Coraz częściej są stosowane w prywatnych budynkach.
Dzięki jeszcze bardziej efektownemu wyglądowi, umieszczenie wentylatora dachowego jest w stanie na korzyść odmienić wygląd budynku. Jeśli wentylator został dobrany do pracy ciągłej, wypada nie zapominać, iż dłuższe przerwy w działaniu mogą implikować niepożądane zjawiska. Zagrożeniem dla wentylatora jest jego oblodzenie.
Jak zbudowany jest wentylator? Główną częścią wentylatora jest wirnik. Jest on napędzany poprzez silnik elektryczny. Całość ochrania obudowa. Czasem jest też wyposażony w podstawę dachową. Wiadomo, że najlepsze są zestawy do montażu.  Ponieważ ich montaż jest łatwiejszy, a połączenia są szczelniejsze. Odnosi się to szczególnie do dachów skośnych. Wentylator bywa też wyposażony w regulator prędkości obrotów oraz inne urządzenia zezwalające na automatyzację jego działania.  Od mocy silnika i rodzaju wirnika zależy wydajność pracy wentylatora.
Wirnik musi być zbudowany z wysoko odpornego materiału. Jego wytrzymałość gwarantuje solidną pracę. W wersji kwasoodpornej wirnik wykonuje się z tworzywa niepodatnego na wpływ spalin i wysokich temperatur: adekwatny rodzaj tworzywa lub stal kwasoodporna. Obudowa musi być wykonana z tworzywa szczególnie wytrzymałego na zmieniające się warunki atmosferyczne, tym samym zwykle stosuje się nowoczesne tworzywa sztuczne, jako że dają one możliwość trwałego kolorowania na dowolny kolor z palety RAL.
Wentylatory dobiera się używając charakterystyki przepływowej. Prosto mówiąc, charakterystyka ta pokazuje wydajność wentylatora w zależności od sprężu dyspozycyjnego.
Wyjaśniając te pojęcia w raczej uproszczony sposób, trzeba powiedzieć następująco:  wydajność wentylatora jest to ilość powietrza w jednostce czasu, jaką urządzenie musi wydobyć z danego pomieszczenia. Liczba ta wynika z wielkości pomieszczenia; sprzęż dyspozycyjny to (w uproszczeniu) spadki ciśnienia całej instalacji, które musi pokonać urządzenie, by powietrze mogło być odprowadzone lub doprowadzone. Powstają podczas przepływu powietrza przez elementy instalacji i są niemożliwe do uniknięcia.
Dla fachowca spręż wentylatora jest informacją o instalacji, jaką może obsłużyć dane urządzenie. Urządzenie wybiera się do konkretnego pomieszczenia i do konkretnej instalacji.
Podczas doboru uwzględnia się ilość obsługiwanych przez urządzenie pomieszczeń, a także spadki ciśnienia. Dopiero znając oba parametry można z charakterystyki przepływowej dobrać właściwy wentylator. Nie bez znaczenia dla użytkowników jest hałas powodowany przez urządzenie.
Producenci prześcigają się w tworzeniu coraz cichszych, bardziej poszukiwanych przez klientów urządzeń. Na własną rękę wygłuszyć wentylator można stosując tłumiki.
Podstawy i tłumiki nie tylko przejmują drgania, lecz też wyścielone są specjalnymi materiałami dźwiękoszczelnymi. Tłumik sprawia, że pracujący wentylator staje się znacznie mniej uciążliwy.
Producenci utworzyli urządzenia w wersji silent. Ich specjalna konstrukcja bądź rozwiązanie materiałowe sprawia, że działają zdecydowanie ciszej niż ich \”głośne\” wersje.
Za bardzo hałaśliwa praca wentylatora jest najczęściej powodowana za przyczyną uszkodzenie łopatek wirnika. Powietrze przepływające przez urządzenie także musi spełniać podstawowe warunki. Nie może ono być zanieczyszczone produktami gazowymi ani przekraczać temperatury +70°C. Jeśli wentylator ma być stosowany do wydalania powietrza z przestrzeni o wyjątkowym przeznaczeniu lub powietrza o specyficznym składzie i wyższej temperaturze, musi być wykonany w wersji przeciwwybuchowej lub kwasoodpornej.