Kondensacja pary wodnej

Prawidłowa wentylacja jest konieczna w każdym domu. Domy w których brak podstawowej wentylacji są bardziej podatne na problemy niż odpowiednio wentylowane. Dotyczy to zarówno problemów zdrowotnych mieszkańców, jak i problemów z utrzymaniem elementów wyposażenia w dobrym stanie.

Wentylacja jest bardzo ważna ze względu na kilka powodów. Wentylacja pomaga w utrzymaniu przyjemnej atmosfery wewnątrz domu, czystych zapachów. Wentylowanie pomaga usuwać zapachy powstające podczas gotowania i innych codziennych czynności. Właściwa wentylacja domu pomaga w utrzymaniu domu wolnego od kondensacji pary wodnej, która negatywnie wpływa na wszelkie lubiące nasiąkać elementy. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji dla domów i powinno się to osiągnąć bez utraty ciepła. Najważniejsze punkty dotyczące wentylacji domu:

Jaka porządna wentylacja?

Wyznacznikiem typu wentylacji jest sposób nawiewu i wyciągu.  Rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje instalacji wentylacyjnych: grawitacyjną, mechaniczną oraz hybrydową.
Grawitacyjna jest najprostsza, natomiast przewody wentylacyjne są możliwie najkrótsze. W wentylacji mechanicznej mamy wentylatory lub centralę wentylacyjną a także sieć przewodów wentylacyjnych. Wentylacja hybrydowa jako system mieszany. Składa się z dwóch poprzednich typów, zastosowany wentylator zwiększa skuteczność wentylacji grawitacyjnej.
Ile potrzebujemy świeżego powietrza
Na podstawie pojemności pomieszczenia, wiadomo jaką ilość powietrza powietrza trzeba będzie wymienić, by utrzymać jego dobrą jakość. Liczba osób które mogą przebywać w danym pomieszczeniu również znacząco wpływa na liczbę wymian powietrza.
Jeśli nawiewane powietrze jest niedostatecznie ciepłe, to instalacja wentylacyjna ma za zadanie podnieść jego temperaturę, jeśli zbyt ciepłe to schłodzić.
Wentylacja, podobnie jak i ogrzewanie, stanowią niezwykle ważny element budynku, jaki w przyszłości przenosi się na wygoda i zużycie energii.

Witaj, świecie!

Wentylacja – jaka?

Wentylacja – jak wiadomo to nic innego, jak wymiana powietrza w pomieszczeniu na świeże, z odpowiednią ilością tlenu. Wymiana powietrza służy również oczyszczeniu go z różnych szkodliwych substancji.

Można wyróżnić dwa rodzaje wentylacji – naturalną i mechaniczną. Z wentylacją wiąże się klimatyzacja, polegająca na ustaleniu w danym pomieszczeniu odpowiedniej temperatury.

Czym różni się wentylacja mechaniczna od naturalnej?

Wentylacja mechaniczna nie jest zależna od warunków atmosferycznych, jest zależna jedynie od urządzeń jakie zastały zainstalowane. Natomiast naturalna jest ściśle zależna od panujących warunków, różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz, prędkości wiatru. Najprostszym sposobem odświeżania powietrza jest po prostu otwieranie okien lub drzwi. Jednak nie jest to bardzo wydajny sposób, przynosi tylko czasowe rezultaty. W celu wentylowania pomieszczeń wykorzystywane są również rozliczne nieszczelności w oknach i drzwiach. Wentylacja grawitacyjna również wchodzi w skład wentylacji naturalnej, tutaj ruch powietrza odbywa się na zasadzie przemieszczania się mas powietrza z miejsca o większej gęstości w miejsca o mniejszej gęstości.

W przypadku wentylacji mechanicznej największe znaczenie ma wentylator, dzięki któremu powietrze jest zmuszane do przepływu. W ten sposób wentylowane może być cały budynek lub tylko jego część, na przykład wybrane pomieszczenie. Sposób mechaniczny może być nawiewny – wtedy wentylator powoduje przypływ powietrza do pomieszczenia, wywiewny – wtedy wentylator jest odpowiedzialny za wyciąg powietrza z pomieszczenia, a reszta wentylacji odbywa się w sposób naturalny. Szczególnym przypadkiem jest przypadek, gdy wentylator jest odpowiedzialny i za nawiew i wyciąg powietrza.

Wentylacja mechaniczna jest powszechniejsza w budynkach mających zastosowanie publiczne, natomiast grawitacyjna jest znacznie częściej spotykana w budynkach mieszkalnych.