Witaj, świecie!

Wentylacja – jaka?

Wentylacja – jak wiadomo to nic innego, jak wymiana powietrza w pomieszczeniu na świeże, z odpowiednią ilością tlenu. Wymiana powietrza służy również oczyszczeniu go z różnych szkodliwych substancji.

Można wyróżnić dwa rodzaje wentylacji – naturalną i mechaniczną. Z wentylacją wiąże się klimatyzacja, polegająca na ustaleniu w danym pomieszczeniu odpowiedniej temperatury.

Czym różni się wentylacja mechaniczna od naturalnej?

Wentylacja mechaniczna nie jest zależna od warunków atmosferycznych, jest zależna jedynie od urządzeń jakie zastały zainstalowane. Natomiast naturalna jest ściśle zależna od panujących warunków, różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz, prędkości wiatru. Najprostszym sposobem odświeżania powietrza jest po prostu otwieranie okien lub drzwi. Jednak nie jest to bardzo wydajny sposób, przynosi tylko czasowe rezultaty. W celu wentylowania pomieszczeń wykorzystywane są również rozliczne nieszczelności w oknach i drzwiach. Wentylacja grawitacyjna również wchodzi w skład wentylacji naturalnej, tutaj ruch powietrza odbywa się na zasadzie przemieszczania się mas powietrza z miejsca o większej gęstości w miejsca o mniejszej gęstości.

W przypadku wentylacji mechanicznej największe znaczenie ma wentylator, dzięki któremu powietrze jest zmuszane do przepływu. W ten sposób wentylowane może być cały budynek lub tylko jego część, na przykład wybrane pomieszczenie. Sposób mechaniczny może być nawiewny – wtedy wentylator powoduje przypływ powietrza do pomieszczenia, wywiewny – wtedy wentylator jest odpowiedzialny za wyciąg powietrza z pomieszczenia, a reszta wentylacji odbywa się w sposób naturalny. Szczególnym przypadkiem jest przypadek, gdy wentylator jest odpowiedzialny i za nawiew i wyciąg powietrza.

Wentylacja mechaniczna jest powszechniejsza w budynkach mających zastosowanie publiczne, natomiast grawitacyjna jest znacznie częściej spotykana w budynkach mieszkalnych.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.