Czy warto zainwestować w wymiennik entalpiczny?

Jeżeli doprowadzimy świeże powietrze do domu, po podgrzaniu zawsze ulegnie ono osuszeniu. Jego wilgotność względna spadnie, gdyż w temperaturze pokojowej w m3 powietrza może się zmieścić dużo więcej wody niż w temperaturze np. -10 st. C. Tak więc zimne wilgotne powietrze po podgrzaniu staje się suche i w tym zjawisku fizycznym tkwi cały problem! Możemy dowilżać powietrze za pomocą nawilżaczy, najlepiej umieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach. Jest też możliwość spowodowania, by normalnie wkraplająca się w wymienniku ciepła woda powracała z powrotem do domu wraz z powietrzem nawiewanym. W zależności od rozwiązania materiał ten może być rodzajem specjalnie spreparowanej celulozy nasączonej solami. Przez przegrodę wymiennika przedostaje się wyłącznie para wodna, a więc zachowuje on swoją istotną zaletę – całkowite rozdzielenie strumieni powietrza wywiewanego i nawiewanego. Sole zawarte w materiale przegrody zapewniają czystość biologiczną wymiennika. Jest to oczywiście sprawność liczona podobnie jak dla kotłów kondensacyjnych (z uwzględnieniem energii zawartej w parze wodnej). Pewną wadą jest brak możliwości umycia wymiennika, może być on wyłącznie odkurzany. Należy się również liczyć z tym, że z czasem będzie należało go wymienić na nowy. Wymiennik entalpiczny jest naszym zdaniem lepszym rozwiązaniem pod względem oszczędności energii od tradycyjnego rekuperatora współpracującego z nawilżaczem. Chcemy bliżej przyjrzeć się mocno reklamowanemu wymiennikowi o tajemniczej nazwie entalpiczny, lansowanemu prawie jako technologia kosmiczna. W przypadku powietrza entalpia dotyczy zmiany stanu skupienia wilgoci zawartej w tym powietrzu. Oznacza to, że o każdym rekuperatorze możemy powiedzieć, że to rekuperator entalpiczny. A z czego zbudowany jest reklamowany wymiennik.
Wymiennik \”robi się wilgotny\”. Powietrze wprowadzane zimą do pomieszczenia jest suche i częściowo przejmie część wilgoci z wymiennika solnego. Ale tylko w stopniu minimalnym bowiem wykroplona wilgoć znajduje się w strefie powietrza świeżego jeszcze zimnego o wysokiej wilgotności względnej – a więc praktycznie w niewielkim stopniu dodatkowo dowilżanym. Sterowanie tak pozyskiwaną wilgocią jest ograniczone. Jak widać z opisu reklama nijak nie przystaje do rzeczywistości, a w szczególności do ceny, którą za taki wymiennik należy zapłacić. System wentylacji z rekuperacją to najlepszy sposób na podniesienie efektywności energetycznej budynku. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz materiałowych pozwoliło stworzyć urządzenie spełniające najwyższe kryteria wydajności i higieny. Aktualnym wyzwaniem dla projektantów instalacji wentylacyjnych jest stworzenie takiego klimatu w budynku, który będzie zdrowy dla domowników. Tradycyjne wymienniki krzyżowe czy przeciwprądowe mogą przenosić zapachy i bakterie, gdyż ich zasada działania opiera się na przekazywaniu ciepła z cząsteczek wilgoci skraplającej się na powierzchni urządzenia. Dzięki innowacyjnej metodzie działania wymiennik entalpiczny nie tylko odzyskuje ze zużytego powietrza ciepło, lecz także zawartą w nim wilgoć, co pozwala uniknąć problemu niskiej wilgotności powietrza.
Sprawność termiczna (oparta na mierzonej temperaturze) wynosi ok. 86%, jednak w trakcie wymiany przekazywana jest także dodatkowa energia zawarta w cząsteczkach wody. Niezawodnym systemem wentylacji w domu jednorodzinnym, jest wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Podczas wyboru centrali wentylacyjnej, ważne jest, aby dopasować urządzenie do potrzeb mieszkalnych i upewnić się o możliwości regulacji.
20-50% zużycia energii w domu przypada na wentylację. Miejsca, które nadają się na instalację to np. pomieszczenie techniczne, ogrzany magazyn, pralnia. Również w ramach dodatkowego ogrzewania może zaistnieć potrzeba podłączenia wody.
Tłumienie dźwięków może być regulowane w niektórych typach urządzeń za pomocą jednostki tłumiącej wbudowanej w urządzenie. Innymi słowy powietrze potrzebuje trasy obiegu. Stąd nie może być progów pod drzwiami, które uszczelniają nie przepuszczając w ten sposób powietrza, ewentualnie trzeba zastosować w drzwiach lub ścianach otwory wentylacyjne. Centrala wentylacyjna to serce systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Znajduje się w niej rekuperator (wymiennik ciepła), wentylatory nawiewny i wyciągowy oraz filtry powietrza. Centrale te cechuje prosta i lekka konstrukcja, zastosowanie silników prądu stałego oraz ruchomy zespół wlotowy. Napędy i sterowanie mocowane są do wspólnej podstawy. Nowoczesny moduł sterujący umożliwia podłączenia central do instalacji „inteligentnego domu”. Sterownik niemal wszystkie funkcje realizuje automatycznie.Wybór centrali wentylacyjnej, odpowiednio dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika, to kluczowy kwestia przy planowaniu montażu profesjonalnej instalacji wentylacyjnej. Wraz z jej wydajnością rosną jednak koszty eksploatacji. Rekuperacja to układ odzysku ciepła, znajdujący się w centrali wentylacyjnej. O wydajności centrali z funkcją rekuperacji decyduje rodzaj wbudowanego w nią wymiennika ciepła.
Różnica temperatur strumieni powietrza sprzyja jednak powstaniu wilgoci, która skrapla się na ściankach wymiennika. Aby ją usunąć, wymagany jest montaż przewodów odprowadzających wilgoć. Wadą tego wymiennika są jednak jego duże gabaryty, z co za tym idzie większe koszty eksploatacji i utrudnione czyszczenie urządzenia. Centrala rekuperacyjna może zarówno chłodzić, jak i podgrzewać powietrze
w pomieszczeniu. Nagrzewnica wodna, chociaż tańsza w użyciu, wymaga podłączenia przewodów doprowadzających ciepłą wodę o odpowiednich parametrach. Wiąże się to również z dodatkowymi kosztami, związanymi z zainstalowaniem pompy obiegowej, zaworów regulacyjnych i automatyki.
Im więcej ciepła zostanie w domu tym więcej odzyskamy w centrali rekuperacyjnej.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.